Навигация

Поиск по сайту

 Все Новости

13.09.2013:  DECIZIA Fracţiunii PCRM în Parlament
DECIZIA
Fracţiunii PCRM în Parlament
pe marginea audierilor factorilor de decizie în legătură cu cedarea de către stat
a pachetului de control în capitalul social al S.A. „Banca de Economii”

Audiind unii factori de decizie responsabili pentru administrarea proprietăţii de stat, Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova menţionează, că răspunsurile persoanelor prezente, precum şi neprezenţa principalelor persoane responsabile invitate, în persoana dlui Iu. Leancă, Prim-ministrul, dlui V. Lazăr, Viceprim-ministrul, ministru al economiei, dlui A.Arapu, Ministrul finanţelor, dlui V. Barbăneagră, Viceministru al finanţelor, reprezentant al statului în S.A. „Banca de Economii”, dlui D. Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, dlui C. Gurin, Procuror General, încă o dată în plus dau dovadă că această tranzacție cu acțiunile S.A. „Banca de Economii” poartă caracterul antistatal şi antipopular.
Fracţiunea PCRM a constatat, că nu a fost îndeplinit nici un punct din Hotărîrea Parlamentului nr.152 din 21 iunie 2013 cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la “Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova, inclusiv:
• revizuirea contractului de delegare a funcţiilor de deţinător al cotelor statului semnat între Agenţia Proprietăţii Publice şi instituţiile departamentale, în scopul instituirii unui mecanism de control privind îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor contractuale referitoare la gestionarea proprietăţii statului;
• transferarea către “Banca de Economii” S.A. a rulajelor întreprinderilor şi instituţiilor de stat şi ale întreprinderilor în care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni, care anterior erau deschise în BEM;
• identificarea soluţiilor pentru depăşirea situaţiei legate de capitalizarea “Băncii de Economii” S.A. din punct de vedere al intereselor statului şi poporului;
La 29 august 2013 Adunarea generală a acţionarilor BEM a adoptat o decizie în detrimentul statului. Într-o zi statul a pierdut nu numai pachetul de control în banca, dar şi sute de milioane de lei din proprietatea publică, adică a poporului. Acest plan criminal a fost bine organizat şi dirijat de către unele persoane înalte din conducerea statului, cum ar fi: dl Iu. Leancă, Prim-ministrul, dl V. Lazăr, Viceprim-ministrul, ministru al economiei, dl A.Arapu, Ministrul finanţelor, dl V. Barbăneagră, Viceministru al finanţelor, reprezentant al statului în S.A. „Banca de Economii”, dl V. Negruţa, ex-ministrul finanţelor, dl D. Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, dl A.Gherman, Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dl C. Gurin, Procuror general, dl V. Chetraru, director al Centrului Naţional Anticorupţie.
Reieşind din cele menţionate, Fracţiunea PCRM în Parlament a decis:
1) elaborarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului, prin care să fie solicitată:
• verificarea acţiunilor Guvernului şi a unor instituţii de stat subordonate Parlamentului (BNA, CNPF, Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie) din punct de vedere al corespunderii legislaţiei în vigoare;
• verificarea eficienţei administrării proprietăţii publice;
• recunoaşterea nulă a deciziei Adunării acţionarilor BEM din 29 august curent.

2) Iniţierea în regim de urgenţă a tuturor procedurilor legale privind demiterea Guvernului.
3) Adresarea în regim de urgenţă către Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate cu solicitarea examinării legalităţii procedurilor şi faptelor prin care cota statului în S.A. „Banca de Economii” s-a diminuat de la cota de 56,13% pînă la cota de 33,38%, precum şi diminuarea bruscă a preţului de piaţă a acţiunilor S.A. „Banca de Economii” pe parcursul ultimilor 3 ani de la 50 lei la 14 lei.
4) Elaborarea proiectului de lege privind naţionalizarea S.A. „Banca de Economii”.

13 septembrie 2013
0 
| Еще
вернуться назад »
News Time Romania - Stiri Romania News Time Romania - Stiri Romania