Навигация

Поиск по сайту

 Все Новости

12.04.2014:  Cuvîntarea VISARION CEŞUEV La atelierul public organizat de PCRM pe marginea prevederilor Acordului de Asociere cu UE 12 aprilie 2014 .
Cuvîntarea VISARION CEŞUEV
La atelierul public organizat de PCRM
pe marginea prevederilor Acordului de Asociere cu UE
12 aprilie 2014 .Mecanismele devalorizării orientării sociale a economiei Moldovei în urma implementării prevederilor Acordului de Asociere cu UE în sfera serviciilor financiare, pe pieţile de capital şi a muncii.

Stimaţi tovarăşi, onorată asistenţă,

Colegul Marc Tkaciuk întru-n mod elocvent a demonstrat cum Acordul de Asociere subminează orânduirea constituţională a Moldovei în administrarea statului prin impunerea cetăţenilor ţării unor organe de conducere din exterior, ne prevăzute de legea fundamentală.
Obiectivul discursului meu este de a analiza, în limita regulamentului, mecanismele Acordului de Asociere ce inevitabil, fiind aplicate, vor devaloriza orientarea socială a economiei Moldovei, consfinţită după cum se ştie de Constituţia noastră.
Pentru aceasta, având în vedere caracterul didactic, instructiv al întrunirii noastre cred că ar fi logic, de la bun început, să ne referim pe scurt la unele momente de ordin general.
Este binecunoscut faptul că conceptul economiei social orientate prezintă esenţa democraţiei economice, în afara de care este inutil să vorbim şi despre stat democratic, dezvoltarea democratică, ante dictatorială.
Democraţia economică presupune egalitatea şanselor în obţinerea proprietăţi, în protejarea activităţii economice a oamenilor, în accesul egal la investiţii, credite , la materie primă şi bine înţeles la pieţele de desfacere.
Această logică simplă ne obligă să analizăm şi să testăm acţiunile noastre conform acestor criterii.
Conceptul economiei social orientate, spre deosebire de cel liberal, susţine că cheltuielile statului pentru finanţarea sferei sociale trebuie de perceput în calitate de investiţii şi nu în calitate de reduceri din venitul global. Deoarece aceste cheltuieli consolidează puterea de cumpărare a populaţiei, respectiv pe piaţa internă creşte cererea, care la rândul său stimulează creşterea volumului de producere cu toate consecinţele net pozitive pentru gradul de ocupaţie a populaţiei, pentru veniturile fiscale a bugetului etc.
O altă axiomă ai acestui concept constă în aprecierea stabilităţii financiare în calitate de premisă fundamentală a stabilităţii însăşi a statului, ca condiţie primordială în obţinerea unei bunăstări a populaţiei crescânde
Putem menţiona că anume acestea aspecte sunt întru-n mod făţarnic şi viclean atacate în textul Acordul . Şi nu prin interziceri, indicaţii directe dar prin trecerea cu tăcere a mai multor aspecte esenţiale s-au prin însoţirea unor stipulări incontestabile cu menţionări contradictorie care devalorizează şi profanează sensul pozitiv declarat.
Iată cît de „iscusit” şi perfid au procedat autorii ai acestui text.
Întru-n articolul a Acordului se declară că Moldova poate avea acces la ajutoare financiare, aşa şi se menţionează - „ajutoare”, din resurse UE şi din mijloacele băneşti ale Băncilor Europene de Investiţii şi celei de Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform programelor guvernului şi în baza unor Memorandumuri separate. Punct. Însă din anexă- „Proces verbal la Titlul IV” aflăm că aşa ceva poate avea loc numai după achitarea de către Moldova unei cotizaţii în bugetul EuroComisiei. Nici mai mult nici mai puţin. Cineva poate înţelege ce fel de ajutor să promite, pentru care este nevoie de plătit cotizaţia?
Pentru oricine cu minte trează este clar că în acestea condiţii putem vorbi numai de participarea Moldovei în unele proiecte în baza finanţării în cote. Şi atît.Ajutor este ceva altfel - granturi, sponsorizări, donaţii etc. Aceiaşi nedumerire trezeşte şi „mila” europenelor de a oferi credite bancare cu condiţia că anticipat va fi achitată o oare care cotizaţie în bugetul UE (!?) Moldova, doar, a avut şi are acces la creditele externe şi în afara acestui Acord de Asociere, fără de plata a oricăror cotizaţii!
Acest document întru-n mod demonstrativ ignoră dreptul constituţional a Moldovei de a avea politică proprie, independentă în sfera socială. După semnarea documentului analizat Moldova va fi obligată să transmită sub controlul UE politica sa de ajutoare de stat. Aşa că funcţionarii din Brucsel vor monitoriza şi vor testa legislaţia şi regulile noastre conform practicilor europene în acest domeniu atât de vulnerabil şi important. Ei ne vor dicta care va fi sumă îndemnizaţiilor pentru familii cu mai mulţi copii, pentru invalizii etc. Cât trebuie să cheltuim din bugetul de stat pentru subvenţionarea agriculturii, pentru educaţia copiilor, ocrotirea sănătăţii etc.
O altă pildă de atitudine colonială faţă de cetăţenii Moldovei o găsim în compartimentele consacrate genurilor de activitate, la care vor avea acces nelimitat pe teritoriul Moldovei cetăţenii UE şi respectiv cetăţenii Moldovei în ţările membre ai UE. Fără de nici o excepţie, se subliniază că diplomele de studii superioare vor fi valabile numai cele ce au fost eliberate de instituţiile europene. Clar că această „precizare” va îngrădi cetăţenilor Moldovei practicarea tuturor genurilor de activitate ce necesită calificare superioară nu numai în ţările din UE dar şi în patria sa, în Moldova, deoarece diplomele moldoveneşti nu sunt recunoscute, nu sînt valabile în UE şi respectiv nu vor fi valabile în cadrul acestei Asociaţii.
Este, la fel, accentuat că cetăţenii din UE vor putea administra investiţiile colective, companiile fiduciare, fondul de pensii(cel de stat, altul în Moldova nu există), depozitarul hârtiilor de valoare. De parcă nu ar exista interdicţiile legislaţiei autohtone pentru pătrunderea străinilor în aceste sfere şi ramuri.
Detailat sunt expuse obligaţiile Moldovei în facilitarea emisiei şi expunerii pentru vânzare pe piaţa valorilor mobiliare internă a acţiunelor şi obligaţiilor corporative din străinătate. Şi la acest capitol se trece cu tăcerea faptul că legislaţia Moldovei interzice, pe bună dreptate, rulajul valorilor mobiliare străine pe piaţa internă pentru a nu permite exportul nelimitat a mijloacelor băneşti din ţară în favoarea dezvoltării altor ţări.
Aparte este descris că Moldova este obligată, odată cu semnarea acordului, să implementeze imediat Directivele(actele normative) ale UE, ce se referă la sectorul bancar. În special este menţionată Directiva despre restructurarea şi lichidarea băncilor din motivul ne corespunderii normativelor europene a capitalului propriu.
Băncile autohtone nici pe departe, până când, nu corespund acestui criteriu şi, evident, în scurt timp în ţară nu va exista nici o bancă moldovenească. Anume în aşa mod au dispărut în republicile baltice toate băncile comerciale autohtone după aderarea la UE, care, da, aveau capacităţi mai modeste în raport cu parametrii media europene însă erau viabile, consolidate se aflau în creştere. În locul lor au venit băncile străine şi nu în calitate de companii fiice-plătitoare a impozitelor în bugetele ţărilor de reşedinţe, dar ca simple filiale-exportatoare a profitului în folosul patronilor din străinătate. În schimb, pe pieţele de credite, de depozite, în calitatea de deservire bancară ai acestor ţări nimic spre bine nu s-a schimbat.
Acordul impune Moldovei de a permite accesul nelimitat al firmelor străine la procedurile de achiziţii publice ale statului, adică ne obligă să oferim comenzi firmelor străine, care urmează să fie achitate de bugetul moldovenesc în detrimentul firmelor autohtone.
La fel nelimitat va fi accesul străinilor cu diplome europene la administrarea companiilor investiţionale autohtone. În Acord este stipulat că firmele străine pot obţine dreptul de a administra fondul de pensii de stat. Dacă e să citim şi să recitim această frază, se creează impresia că s-a comis o gafă şi ar trebui să înţelegem că este vorba de „fonduri de pensii” cele statale şi cele nestatale. Însă nu, de fonduri de pensii nestatale moldoveneşti, capabile să acumuleze zeci şi sute de milioane mijloace de bani pentru investirea lor în economia natională- nici pomină. Şi în varianta rusă, şi în varianta moldovenească este vorba de un singur fond de pensii, adică de cel existent în realitate- fondul de pensii de stat. Comentariile la această lacomie fără obraz a civilizatorilor europeni sunt de prisos
Specialiştii din Moldova nu vor avea dreptul de a se ocupa cu operaţiile pe piaţa de capital, de asigurări, de investiţii dacă nu vor dispune de diplomele europene.
Analiza aceasta fugitivă trebuie încheiată cu demascarea miturilor ce sunt difuzate pe larg despre salarii europene, care chipurile vor avea cetăţenii moldoveni după semnare
Acordului. Este mai degrabă o glumă, o înşelăciune. Legile economice susţin categoric că salariile pot fi majorate numai şi numai în urma majorării producerii şi, cel mai esenţial, în urma majorării vânzărilor. Însă creşterea în mai multe ori a gradului de concurenţă pe piaţa internă după pătrunderea în cantităţi nelimitate a mărfurilor de import, va diminua inevitabil realizarea produselor autohtone. Va urma reducerea veniturilor, reducerea producerii şi respectiv a salariilor angajaţilor din sectoarele de producere şi nici de cum majorarea lor. Pur şi simplu nu va fi de unde. În cea ce priveşte veniturile bugetarilor, da, putem aştepta creşterea administrativă, adică artificială a salariilor cu câte-va procente. Însă în condiţiile reducerii volumelor de producere şi scăderii defalcărilor în buget a impozitelor, posibilităţile bugetare de a menţine nivelul înalt a cheltuielilor pentru remunerarea muncii bugetarilor vor avea o tendinţă descendentă. Guvernul va fi nevoit să acopere deficitul bugetar numai din surse externe, majorând anual datoria externă. Anume aceste fenomene au avut loc şi sînt tot mai actuale anual în România, care cu aceasta, volens nolens, este nevoită să repete pilda tristă a Greciei. În încheiere aş vrea să aduc cuvintele, rostite la începutul secolului trecut a miliardarul vestit Rotshiild, care a spus următoarele.
Dacă se doreşte distrugerea unei ţări - încredinţaţi mie administrarea finanţelor acestei ţări. Adică acest miliardar cunoştea bine însemnătatea primordială pentru existenţa ori cărui stat a stabilităţii financiare. În Moldova, după toate, să vede că este pregătită sosirea unui Rotshild colectiv-funcţionarilor din Brucsel, însoţit de o mulţime de aventurieri cu diplome europene, care deloc nu au de gând să consolideze orientarea socială a economiei Moldovei şi respectiv a statalităţii moldoveneşti. O altă concluzie din textul analizat nu reesă. Cred că este de datoria noastră, este în putinţa noastră să zădărnicim planurile acestui Acord de a coloniza ţara noastră.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

0 
| Еще
вернуться назад »
News Time Romania - Stiri Romania News Time Romania - Stiri Romania