Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

26.11.2016:  În cadrul lucrărilor celui de-al VIII-lea Congres al PCRM s-a acordat o atenție sporită jubileului de 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care este tot mai aproape
Pe 7 noiembrie 2017, toate partidele comuniste și muncitorești, mișcarea mondială de stînga și forțele progresiste vor marca împlinirea a 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Cu această ocazie, Congresul VIII al PCRM a aprobat o hotărîre specială. În document se menționează că «Mărețul Octombrie a devenit evenimentul de cotitură în istoria mondială», în rezultatul căruia s-a pus capăt dominației monopoliste a capitalismului la scară mondială, a început epoca trecerii umanității de la capitalism la socialism, a fost trasată calea progresului social, la baza căreia a fost pusă democrația veritabilă. Cu susținerea absolută a maselor populare, bolșevicii au creat un stat multinațional puternic — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste — unde cetățenii erau protejați de nedreptate și devastare, de boală și foamete, de analfabetism și ignoranță.

În acest fel, se menționează în documentul adoptat de Congres, în secolul XX lumea a fost împărțită în sisteme social-politice opuse: capitalismul, prin intermediul căruia legiferarea exploatării omului de către om asigura obținerea profitului maxim cu orice preț, și socialismul — cu proprietate publică asupra mijloacelor de producție și scop principal de a edifica o societate echitabilă în interesul majorității cetățenilor. Confruntarea acestor sisteme a fost determinată de fața istorică a secolului trecut și soarta popoarelor de pe toate continentele.

«Realizările incontestabile ale puterii sovietice și creșterea influenței comuniste în lume nu plăcea dușmanilor Uniunii Sovietice, care au depus eforturi considerabile pentru cutremurarea bazelor teoretico-ideologice ale Partidului Comunist și inducerea dubiilor în mințile cetățenilor sovietici. Eforturile lor au dus la prăbușirea statului sovietic, la izbucnirea conflictelor naționale în fostele republici frățești, la distrugerea drepturilor cetățenilor, la batjocorirea istoriei» — au constatat delegații Congresului în hotărîrea adoptată.

Însă, minciuna liberală și propaganda antisovietică nu pot distruge ideile dreptății socialiste. Fapt demonstrat inclusiv pe exemplul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care de trei ori — în 2001, 2005 și 2009, a cîștigat încrederea poporului care i-a încredințat guvernarea statului. Așa cum se menționează în hotărîre, «aceasta a devenit cea mai bună perioadă de dezvoltare a statului moldovenesc contemporan, perioada de restabilire a economiei, de modernizare a agriculturii și industriei, de creștere a garanțiilor sociale și stabilitate socială. Republica devenise un exemplu cum o țară mică și săracă în resurse naturale, dar care se conduce după ideile unui stat social, se poate dezvolta consecvent fără obligațiuni financiare și politice în fața partenerilor externi».

Cu asta nu s-au putut împăca forțele care urau ideea comunistă. În anul 2009, în Moldova s-a comis o lovitură de stat în rezultatul căreia țara a fost acaparată de grupările mafiot-oligarhice. Țara s-a pomenit, din nou, la limita prăpastiei. Acoperindu-se cu lozinci despre integrarea europeană, așa numitele autorități democratice din Moldova au adus-o la periferia Europei. Nu este de mirare că încrederea poporului față de această guvernare variază la nivelul de 2 — 5 la sută. Însă, bandiții și hoții nici de gînd n-au să se despartă de putere, — se mai menționează în document.

Așa cum subliniază comuniștii din Moldovа, jubileul de 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie — este cel mai important reper pentru cei care și astăzi luptă pentru eliberarea clasei muncitoare de năpastele sociale ale capitalismului și formele contemporane de opresiune. Iar pentru devastarea forțelor malefice este necesar un partid care va conduce calea spre victorie. În țara noastră este vorba despre Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

Istoria a confirmat în repetate rînduri: cei care exprimă voința populară a maselor muncitoare pot fi doar comuniștii, iar învățăturile socialiste sunt o mare știință despre crearea ordinii mondiale echitabile și umane, unde dezvoltarea liberă a fiecăruia reprezintă condiția de dezvoltare liberă a tuturor.

Hotărîrea

Congresului VIII al PCRM «Cu privire la împlinirea a 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie»

Congresul VIII al PCRM hotărăște:

A declara 2017 an al Chemării speciale de încadrare în rîndurile PCRM, ea fiind consacrată împlinirii a 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Comitetul Central al PCRM e însărcinat să elaboreze și să aprobe la ordinara plenară a CC al PCRM un plan de acțiuni în scopul realizării practice a Chemării speciale de încadrare în rîndurile PCRM, acesta fiind adus la cunoștința comitetelor municipal și raionale ale partidului, să organizeze un seminar special de explicare a metodicii de lucru care se recomandă să fie aplicată la realizarea respectivului plan de acțiuni.

Comitetele municipale și raionale, organizațiile primare de partid:

— să desfășoare o muncă de propagare a ideilor Marelui Octombrie și a obiectivelor PCRM în ceea ce privește construirea în Moldova suverană a unei societăți a echității sociale;

— în cadrul acestei munci, să organizeze o colaborare strînsă cu organizațiile obștești de stînga;

— trimestrial să prezinte la CC al PCRM o dare de seamă despre mersul realizării Chemării speciale de încadrare în rîndurile PCRM.

Uniunea Comunistă a Tineretului din Moldova să acorde o deosebită atenție muncii printre elevii și studenții din colegii și instituțiile de învățămînt superior, să contribuie pe toate căile la intrarea în rîndurile UCTM și ale partidului a celor mai activi comsomoliști și adepți ai PCRM din mediul tineretului.

Redacția ziarului «Comunistul» să introducă în paginile sale o rubrică consacrată împlinirii a 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, să reflecte mersul îndeplinirii prezentei Hotărîri.

Controlul asupra îndeplinirii prezentei Hotărîri să fie pus pe seama CC al PCRM.

19 noiembrie, 2016
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania