Navigare

Căutarea pe saitul

 

Platforma PCRM

 

PROGRAMUL ELECTORAL AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Analizînd situaţia politică şi social-economică din Republica Moldova din ultimii cinci ani, se profilează concluzia principală: toate structurile guvernării, constituite după alegerile parlamentare din noiembrie 2010, au promovat politica de subjugare a statului moldovenesc.

Astăzi poporul Moldovei şi întreaga ţară depind de forţe din exterior, care ne-au impus o integrare ineficientă şi nefirească; depind de voinţe străine, care dictează Moldovei orice pas – cu cine să colaboreze, ce istorie să studieze, în ce limbă să vorbească.

Astăzi poporul Moldovei şi ţara depind de hotărîrile unor funcţionari corupţi şi atotputernici, de organe judiciare şi procuratură dirijate, de un sistem de guvernare infestat de corupţie şi interese.

În aceşti cinci ani cetăţenii au fost umiliţi, trădaţi şi amăgiţi.

Aşa-numita guvernare a falsificat alegerile preşedintelui, a trucat în permanenţă rezultatele votului în Parlament, a tăinuit crimele de rezonanţă, i-a minţit pe toţi: agricultori, oameni de afaceri, colaboratori ai organelor de drept, pedagogi, medici, studenţi, femei, copii, pensionari, invalizi.

Sărăcia şi foamea au pătruns în fiecare casă, în fiecare familie. A fost ştirbită demnitatea tuturor cetăţenilor Moldovei, indiferent de naţionalitate.

Timp de cinci ani a fost ignorată problema reintegrării ţării, fapt care a dus la agravarea situaţiei în regiune.

Guvernarea antipopulară a renunţat la activitatea în cadrul CSI, a pornit o confruntare agresivă cu Rusia, încercînd să distrugă relaţiile multiseculare de prietenie cu poporul rus.

Toate ramurile puterii – majoritatea parlamentară, Guvernul, sistemul judecătoresc – sînt nu doar corupte, dar şi distructive; au discreditat statul moldovenesc, îndreptîndu-l spre pierzanie.

Guvernul Filat–Leancă, cel mai obedient în istoria Moldovei independente, adoptă decizii în exclusivitate la comanda Occidentului.

Poporului moldovenesc i se impune, deschis şi cinic, împotriva voinţei lui, identitatea românească.

Semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, guvernarea a trădat ţara şi cetăţenii ei, a lipsit economia Moldovei de perspective.

După ce a pierdut susţinerea propriilor alegători, guvernarea a exclus cetăţenii din viaţa politică, economică şi socială, i-a privat de drepturile şi libertăţile fundamentale, a compromis toate instituţiile democratice ale statului.

Oamenii au obosit de febra liberală, de jonglările absurde ale funcţionarilor , de premieri, speakeri şi deputaţi întîmplători, de creşterea nivelului criminalităţii, de majorarea vertiginoasă şi imprevizibilă a preţurilor şi tarifelor, de incertitudinea în ceea ce priveşte perspectiva locurilor de muncă, de imposibilitatea de a realiza producţia agricolă, de nesiguranţa pentru viitorul copiilor, de sărăcie şi de frica de război.

Moldova are nevoie de stabilitate politică, de consens naţional, dezvoltare economică durabilă şi garanţii sociale.

Există doar o singură forţă care propune un astfel de program – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, partid al statalităţii Republicii Moldova.

Partidul Comuniştilor, în toţi aceşti ani, a fost alături de dumneavoastră, stimaţi alegători!

PCRM a opus rezistenţă activă şi permanentă regimului. În Parlament şi în stradă, în consilii locale şi în colective de muncă, Partidul Comuniştilor a demonstrat că Moldova şi poporul ei sînt demni de o soartă mai fericită. Iar acum, în preajma unei lupte decisive împotriva puterii mafiotizate, Partidul Comuniştilor declară, cu deplină responsabilitate, că va rămîne fidel cauzei – cetăţenii Moldovei trebuie să aibă un nivel de viaţă decent, bine meritat prin muncă  destoinică. Doar împreună vom putea schimba viaţa în bine şi nu peste cinci, zece sau cincisprezece ani, dar începînd cu ziua de mîine.

Ce vom face împreună:

1. Vom elimina criminalitatea şi corupţia din actul de guvernare.

2. Vom restabili echitatea socială şi vom asigura sporirea calităţii vieţii.

3. Vom moderniza şi dezvolta economia.

4. Vom promova interesul naţional.

5. Vom asigura unitatea civică şi participarea întregii societăţi în procesele democratice.

1. Eliminarea criminalităţii şi a corupţiei din actul de guvernare – garanţia securităţii ţării şi a cetăţenilor

Experienţa tristă, acumulată de poporul Moldovei în ultimii cinci ani, ne demonstrează că democraţia şi statalitatea moldovenească au nevoie de o protecţie sporită şi eficientă. PCRM, în anii de guvernare, a reuşit să asigure o anumită stabilitate şi nu va renunţa la acest obiectiv nici în viitor. Ba mai mult, vom spori eforturile pentru a proteja suveranitatea statului şi libertăţile civice de trădători, şarlatani politici şi oligarhi. Aceasta constituie un interes naţional, iar PCRM întotdeauna pledează pentru interesul public. Trebuie să asigurăm Republicii Moldova , în orice timpuri, securitate, stabilitate şi dezvoltare. Pentru aceasta trebuie să demonstrăm voinţă şi să promovăm schimbări calitative în sistemul nostru democratic.

 • Poporul trebuie să aibă dreptul de a rechema deputaţii şi aleşii săi în autorităţile administraţiei publice, atunci cînd aceştia trădează interesele alegătorilor, renunţă la principiile politice şi obiectivele declarate.
 • Judecătorii, inclusiv acei din Curtea Constituţională trebuie să fie aleşi direct, rechemaţi din funcţie de cetăţeni, aşa încît judecătorii să fie sub controlul direct al societăţii — anume aceasta poate garanta revenirea dreptăţii, obiectivităţii, moralităţii şi imparţialităţii în actul judecătoresc.
 • Procuratura şi sistemul judecătoresc, structurile statului, responsabile pentru coordonarea activităţii televiziunilor şi radiourilor, vor fi transformate din structuri comerciale într-o armă de lichidare a clanurilor mafiotice şi criminale.

Ne obligăm, în cîteva luni, să eliberăm străzile noastre de criminali. Asigurarea ordinii de drept va fi realizată de profesionişti. Noi vom elimina funcţionarii corupţi şi contrabandiştii din cabinetele lor, îi vom atrage la răspundere pe toţi hoţii de ţară şi vom face ca dreptatea şi adevărul să triumfe. Puterea statului şi Constituţia există anume în acest scop.

Noi  vom elibera  oamenii de afaceri din Moldova şi  investitorii străini de ”tutela” şi şantajul structurilor mafiote, vom asigura protecţia juridică a afacerilor de abuzurile funcţionarilor corupţi .

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova va asigura respectarea condiţiei primordiale – Lege şi ordine.

2. Restabilirea echităţii sociale şi sporirea calităţii vieţii

PCRM va promova politica dezvoltării umane, a îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor Republicii Moldova.

Noi vom face ca  viaţa cetăţenilor noştri să fie mai lungă şi calitativă. Sănătatea dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră , educaţia lor constituie tezaurul statului nostru. Învăţătorii şi medicii, militarii şi poliţiştii, savanţii şi oamenii de artă, agrarienii, funcţionarii şi muncitorii se vor convinge că activitatea lor este prestigioasă dar, mai ales, remunerată destoinic.

Domeniul social va deveni obiectul prioritar al investiţiilor statului şi nu va mai constitui, ca  în prezent, sfera cheltuielilor publice finanţate pe criterii reziduale.

 Vom întreprinde măsuri concrete pentru prevenirea unei catastrofe demografice naţionale.

 • Noi vom amplifica substanţial participarea financiară a statului în viaţa familiilor cu copii.
 • Vom majora, cel puţin de cinci ori, alocaţiile pentru naşterea şi îngrijirea copiilor;
 • Familia cu doi copii va deveni o normă socială. În acest sens, vom institui mecanisme financiare de participare a statului conform principiului progresiv. Punctul de pornire va fi alocaţia la naştere, care va depăşi de opt ori minimul de existenţă;
 • Vom asigura accesul fiecărui copil la educaţie preşcolară;
 • Vom susţine familiile tinere în soluţionarea problemei locative;
 • Vom crea condiţii care vor determina tinerii să întemeieze familii şi să crească copii fără frică.

Noi vom  dezvolta  sistemul de sănătate, apropiindu-l de cele mai performante modele şi standarde internaţionale.

 • Sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii va asigura accesul larg al populaţiei la servicii medicale de calitate;
 • Vom apropia serviciile medicale de oameni, vom stopa procesul de lichidare a instituţiilor medicale, le vom reabilita şi reutila;
 • Nu vom permite direcţionarea în scopuri diferite de cele legate de asistenţa medicală a banilor dumneavoastră alocaţi în fondurile de asigurare medicală;
 • Vom asigura diminuarea cheltuielilor din bugetul fiecarei familii legate de menţinerea sănătăţii, micsorănd povara financiara a cetăţenilor la acest capitol;
 • Vom direcţiona spre sistemul de sănătate surse alternative de finanţare bugetară. Vom extinde spectrul serviciilor medicale asigurate şi a medicamentelor compensate;
 • Înţelegerile de cartel ale “mafiei farmaceutice” vor fi lichidate; vom asigura reglementarea și reducerea preţului la medicamente, sporirea accesului cetăţenilor la un asortiment de produse farmaceutice mai variat și mai calitativ;
 • Veniturile angajaţilor din domeniul ocrotirii sănătăţii vor creşte cu ritmuri de patru ori mai mari decît în ultimii cinci ani, fapt ce va contribui la stoprea exodului lucrătorilor medicali din sistem;
 • Vom extinde pachetul de masuri stimulatorii pentru motivarea angajaţilor din sistemul de sănătate, vom oferi suport tinerilor specialişti în procurarea spaţiului de locuit.

Politicile în domeniul educaţional vor fi revizuite în sensul  consolidării şi  dezvoltării reale a statului şi a economiei moldoveneşti.

 • Vom elimina procesul distructiv de “optimizare” și vom restabili, în baza solicitărilor cetăţenilor, funcţionarea școlilor închise de guvernarea actuală;
 • Vom asigura școlarizarea universală a copiilor, indiferent de locul lor de trai şi statutul social al familiei;
 • Vom modifica sistemul de evaluare la absolvirea studiilor gimnaziale și liceale. Vor fi excluse practicile antiumane si umilitoare de organizare a examenelor de absolvire;
 • Reteaua de scoli primare, gimnazii și licee va fi constituită ca urmare a unui larg proces participativ, prin decizia populaţiei și nu la dorinţa funcţionarilor. În baza acestor decizii, statul își va asuma obligaţia de a finanţa activitatea tuturor instituţiilor de învăţămînt;
 • Învăţămîntul profesional, tehnic, vocaţional va fi gratuit şi accesibil. Şcolile profesionale vor fi retehnologizate, reutilate;
 • Vom abroga Codul Educaţiei, axat pe ideologie antistatală, „optimizare”, comercializare a sistemului de învăţămînt. Învăţămîntul va fi depolitizat, iar noul cod va fi adoptat cu activa participare a societăţii;
 • Copiii noştri vor studia istoria statului nostru. „ Istoria Moldovei” va înlocui disciplina „Istoria românilor”;
 • Casele de cultură şi centrele pentru tineret din satele şi oraşele Moldovei vor fi restabilite. Vom asigura accesul copiilor la secţiile sportive, educaţie extraşcolară, şcoli de arte, prin susţinerea financiară  bugetară  relevantă;
 • Studiile superioare în instituţiile de învăţămînt din subordinea structurilor de forţă, în instituţiile superioare de stat în domeniile pedagogie, medicină (cu excepţia stomatologiei şi farmaceuticii), zootehnie, inginerie, cultură fizică, sport, arte vor fi finanţate completamente din bugetul de stat;
 • Numărul de locuri cu predare în limbă rusă în instituţiile de învăţămînt de stat va fi restabilit;
 • Salariul unui tînăr specialist în domeniul bugetar va depăşi de patru ori cuantumul minimumului de existenţă. Pedagogii, care au atins vîrsta de pensionare, dar continuă să activeze în şcoli, vor beneficia de salarii depline şi nu vor fi lipsiţi de garanţii sociale şi de muncă;
 • Vom îmbunătăţi condiţiile de trai în căminele studenţeşti.

Veniturile populaţiei vor creşte, depăşind cel puţin de trei ori ritmul de creştere a preţurilor. Pensiile şi salariile vor acoperi serviciile comunale şi de sănătate, de educaţie şi odihnă, cheltuielile pentru transport şi necesităţile vitale.

 • PCRM va elabora politici de stat eficiente de formare a preţurilor. Tarifele la servciile comunale se vor afla în atenţia noastră deosebită.
 • Salariul mediu lunar va depăşi  cel puţin de  patru ori    minimul de existenţă;
 • Pensia medie va  depăşi de  două ori  minimul de existenţă;
 • Pensiile, inclusiv pentru invaliditate, vor fi indexate de două ori pe an, la 1 aprilie şi 1 octombrie;
 • Mecanismul de stabilire a pensiilor, pentru angajaţii cu stagiu de muncă şi condiţii similare, care s-au pensionat în perioade diferite de timp va fi revizuit, ţinînd cont de principiul echităţii sociale;
 • Bursa studenţească va atinge nivelul minimului de existenţă şi va fi indexată anual, în dependenţă de mărimea inflaţiei;
 • Guvernarea PCRM va restabili imediat toate garanţiile sociale anulate de către guvernarea Alianţei;
 • PCRM va restabili imediat toate programele destinate tinerilor. În primul rînd, vom lansa programul ”Locuinţe accesibile pentru tînăra familie”;
 • Vom înlătura barierele în calea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu nevoi speciale.

3. Modernizarea şi dezvoltarea economiei

Puterea poporului, restabilită prin guvernarea PCRM, va lansa modernizarea economică a ţării.

PCRM va moderniza şi dezvolta economia printr-o nouă industrializare; noi vom ridica nivelul de competitivitate a mărfurilor din complexul agroindustrial atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă.

Noua insdustrializare — reprezintă un plan de dezvoltare a ţării, de edificare a unui potenţial industrial şi energetic modern în baza cooperării şi colaborării cu ţările din CSI şi Europa. Anume aceasta va permite ocuparea în cîmpul muncii a sutelor de mii de concetăţeni nevoiţi să plece din Moldova în căutarea unui loc de muncă.

Noi vom transforma agricultura moldovenească, ancorată într-un mediu feudal, într-un sistem de producere modern şi competitiv, iar satul moldovenesc – într-un loc de trai prestigios şi confortabil.

Guvernarea PCRM va ajuta locuitorii rurali, deţinători ai cotelor de pămînt agricol, să se unească şi să creeze cooperative agricole eficiente. În realizarea acestor scopuri avem aliaţi atît în Vest, cît şi în Est, dar principalul – avem aliaţi în Moldova.

Noi vom crea temelia pentru modernizarea bazată pe investiţii, tehnologii și resurse.

Vom realiza următoarele măsuri pentru a atrage investiţii:

 • Vom restabili cota zero a impozitului pe venitul reinvestit. Vom extinde acţiunea acestei măsuri pe o perioadă de 5 ani.
 • Vom introduce restituirea în termen scurt a TVA în procesul realizării investiţiei în afara municipiului Chişinău, condiţionînd cu punerea în exploatare a investiţiilor respective în decurs de un an;
 • Vom introduce ”cota regională a TVA” de 15% şi o vom pune în aplicare pe un termen de pînă la 7 ani, în cazul unor programe  de dezvoltare regională;
 • Vom introduce ”cota sectorială a TVA” de 15% pe un termen de 10 ani, în cazul  prestării serviciilor de irigare şi de postrecoltare a produciei agricole de către structuri nou-create în localităţile rurale şi centrele raionale;
 • Producătorii agricoli din domeniul fitotehniei şi zootehniei vor beneficia de subvenţii  în mărime  nu mai mică decît  volumul  deplin al TVA achitat.  Subvenţiile se vor oferi  pentru  cheltuielile gospodăriilor de irigare, achiziţionare a tehnicii, a îngrăşămintelor, a mijloacelor de protecţie a plantelor, a produselor veterinare;
 • Vom micşora de 2 ori cota impozitului funciar pe terenurile transmise pentru consolidare, aplicînd această măsură pe o perioadă de min 5 ani;
 • Vom consolida disciplina vamală, fiscală şi bugetară, vom fortifica sursele bancare şi nebancare ale investiţiilor;
 • Vom diminua presiunea fiscală asupra antreprenorilor la capitolul “ taxe sociale”

Măsurile respective vor atrage noi investiţii în sfera de producere şi  cea a serviciilor, asigurînd creşterea numărului locurilor noi de muncă; vor duce la eliminarea disproporţiilor regionale (astăzi, 80% din investiţii şi, respectiv, 64% din PIB sînt concentrate în Chişinău); vor contribui la angajarea în cîmpul muncii a populaţiei din sectorul rural,  precum şi la tehnologizarea agriculturii. Aceste măsuri vor atrage businessul în regiuni, iar regiunile vor obţine o bază fiscală sporită, fapt ce le va asigura autonomie locală reală.

Pentru a atrage tehnologii progresiste în modernizarea economiei şi în industrializare, vom întreprinde următoarele:

 • Reabilitarea programelor ”40 de oraşe” şi ”Satul moldovenesc”, care presupun dezvoltarea centrelor raionale, finalizarea procesului de gazificare a ţării, de reabilitare a drumurilor, asigurarea localităţilor cu apă potabilă şi canalizare;
 • Crearea de fonduri în volum  de min. 5% din bugetul pentru ştiinţă şi inovare, ce vor fi direcţionate spre asigurarea protecţiei internaţionale a patentelor de brevet din Moldova, cu rambursarea ulterioară în aceste fonduri a 20% din sumele provenite din vînzarea licenţelor;
 • Achiziţionarea de către stat a licenţelor tehnologice. Dreptul de a utiliza  aceste licenţe  va fi oferit de către Guvern, gratuit, în bază de concurs, întreprinderilor autohtone;
 • Statul va stimula utilizarea în calitate de investiţii a tehnologiilor licenţiate, în cazul cînd acestea vor fi însoţite de componente materiale. Venitul, direcţionat în astfel de investiţii va fi dedus în baza impozitului pe venit în decurs de 15 ani, iar deducerea se va diminua uniform, în fiecare an;
 • Vom susţine dezvoltarea ştiinţei şi inovării în Republica Moldova, asigurînd finanţarea acestor ramuri cu pînă la 2% din PIB, anual.

Pentru restabilirea resurselor naturale, PCRM va realiza următoarele măsuri:

 • Vom scuti de impozite investiţiile în reabilitarea fertilităţii solului, cultivarea pămînturilor nearabile şi restabilirea lor în circuitul agrar;
 • Vom scuti de plata impozitului funciar pentru suprafeţele restabilite ale fîşiilor forestiere de protecţie;în aceste scopuri vom elabora  Legea cu privire la resursele funciare;
 • Vom întreprinde măsuri privind reabilitarea ecologică a ţării, soluţionarea problemei deşeurilor prin utilizarea unor tehnologii moderne de reciclare, extinderea suprafeţelor împădurite cu 50 mii ha, crearea parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale.
 • Vom elabora măsuri de reabilitare a rîurilor Nistru şi Prut, precum şi altor resurse acvatice din ţară.

Fără energie nu există economie, dar costul energiei este un factor care influenţează şi dezvoltarea, şi competitivitatea economiei. Vom face tot posibilul ca în ţară să vină energie electrică şi gaze la preţuri accesibile pentru populaţie şi pentru producători.

Reintegrarea ţării şi cooperarea economică externă constituie garantul achiziţiilor de resurse energetice în condiţii favorabile. În acest sens, cea mai obiectivă şi acceptabilă opţiune este cooperarea şi aderarea la Uniunea Vamală.

Modernizarea ţării, modernizarea modului de viaţă al societăţii moldoveneşti este un scop strategic şi un obiectiv permanent al PCRM, începînd cu summit-ul CSI din Chişinău din 2002.

4. Consolidarea interesului naţional

Beneficiile pe care le poate aduce politica externă a Republicii Moldova, orientată atît spre Est cît şi spre Vest, vor servi intereselor ţării noastre. Nu este nimic mai important pentru dezvoltarea ţării şi a economiei decît restabilirea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Anume această sarcină, la această etapă, trebuie să dicteze priorităţile politicii externe.

Pentru a realiza obiectivul:

 • PCRM va fortifica principiul de neutralitate constituţională şi va tinde să obţină recunoaşterea internatională a acestui statut; neutralitatea constituţională a Republicii Moldova va fi consolidată în acte legislative suplimentare.
 • Vom demara imediat negocierile cu Rusia în vederea anulării tuturor interdicţiilor la importul de producţie agricolă moldovenească. Vom restabili relaţiile de prietenie şi încredere cu Rusia;
 • Vom organiza un referendum naţional în problemele integraţioniste ale Republicii Moldova;
 • Concomitent, vom prelua cele mai bune modele şi standarde europene de organizare a vieţii sociale;
 • Vom asigura protecţia cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de ţara în care lucrează. Statul este obligat să le protejeze drepturile;
 • Vom renunţa la politica externă unilaterală, promovată de actuala guvernare , vom reveni la politica deschiderii bazate pe un dialog permanent şi eficient atît cu Vestul, cît şi cu Estul; vom elabora un model echilibrat, durabil, de dezvoltare a Republicii Moldova;
 • Vom revizui întreg sistemul de acte legislative şi normative pentru a omite prevederile discriminatorii pentru producătorii autohtoni şi vom dezvolta un mediu de afaceri favorabil.

Astfel, condiţiile externe de modernizare a Moldovei se conturează, devenind clare şi concrete – neutralitatea, reintegrarea şi continuarea modernizării în baza politicii europene de vecinătate. Recunoaştem beneficiile economice evidente din participarea Moldovei în procesele integraţioniste în spaţiul postsovietic, care vor aduce preţuri accesibile la resursele energetice, investiţii de miliarde în economia moldovenească, pieţe enorme de desfacere, respectarea drepturilor sutelor de mii de migranţi.

Uniunea Vamală este pregătită să se integreze economic cu Republica Moldova. Poporul moldovenesc, în cadrul unui referendum, va lua decizia privind aderarea la acest spaţiu, va decide calea de modernizare economică a ţării. Această idee demult interesează societatea moldovenească, care, în sfîrşit, trebuie să decidă.

La moment, ţara noastră nu este pregătită să realizeze cerinţele Acordului de Asociere cu UE, semnat în grabă de guvernarea coruptă şi îndreptat împotriva partenerilor noştri din Est. Moldova are nevoie de un acord care va ţine cont de interesele întregului popor moldovenesc, inclusiv şi ale  locuitorilor din stînga Nistrului.

PCRM garantează că cele mai principiale probleme ce ţin de dezvoltarea ţării, vectorul extern, schimbările politice şi administrative interne, vor fi soluţionate doar în cadrul unor referendumuri naţionale.

5. Unitate civică şi participarea întregii societăţi în procesele democratice

Vom valorifica norma ”diversitatea etnică, culturală şi lingvistică, toleranţa reciprocă şi pacea interetnică sînt principalele valori ale Republicii Moldova» la nivelul Legii supreme – Constituţia.

 • Identitatea lingvistică şi naţională moldovenească vor constitui principii fundamentale şi vor fi protejate atît pe plan intern, cît şi pe plan internaţional, prin decizii politice asumate;
 • Educaţia civică în ţara noastră trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor, istoriei şi a tradiţiilor tuturor etniilor; vom anula actele normative, adoptate de către guvernarea coaliţiei, care îngrădesc drepturile etniilor ce locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova;
 • PCRM va abroga legea ruşinoasă cu privire la egalitatea şanselor şi nu va admite degradarea morală a naţiunii, subminarea tradiţiilor creştine multiseculare şi atacuri asupra Bisericii Ortodoxe;
 • Minorităţile naţionale vor fi prezente în toate domeniile de administrare a statului;
 • Raionul Taraclia va obţine statut de raion naţional–cultural, întru conservarea şi garantarea autenticităţii naţionale, a limbii, tradiţiilor şi culturii bulgarilor;
 • Autorităţile statale vor respecta cu stricteţe normele care stipulează că limba rusă este limbă de comunicare interetnică pe teritoriul ţării noastre.

Stimaţi alegători!

Partidul Comuniştilor vă propune viziunea sa asupra viitorului Republicii Moldova. Concomitent, ne obligăm să adoptăm toate deciziile împreună cu dumneavoastră, în temeiul şi spiritul Constituţiei, al democraţiei, al libertăţilor civice, al posibilităţii majorităţii de a participa în exerciţiul de guvernare şi de a răspunde pentru acesta, al dreptului minorităţii de a se face auzită.

Astăzi ne uneşte convingerea că Moldova trebuie să existe!

Important este ca toţi împreună să asigurăm statalitatea moldovenească, precum şi perspectivele de consolidare şi dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

Principalul este să găsim forţe pentru a ne uni, să avem înţelepciune şi dîrzenie pentru a ne mişca înainte – spre victoria poporului Republicii Moldova!

Doar PCRM! Doar Voronin!

ROGRAMUL ELECTORAL AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

News Time Romania - Stiri Romania